Home / Quang Lập / Kẻ Ở Miền Xa – Quang Lập

Kẻ Ở Miền Xa – Quang Lập

Lời bài hát: Kẻ ở miền xa – Quang Lập
Tác giả: Trúc Phương

Tôi ở miền xa,

Trời quen đất lạ

Nhiều đông lắm hạ,

Nối tiếp đi qua

Thiếu bóng đàn bà

Đời không dám tới

Đành viết cho tôi,

nhạc tình sao lắm lời

Đơn vị thường khi … nằm trên đất giặc

Thèm trong hãi hùng …tiếng hát môi em

Tiếng hát ngọt mềm …Người nâng lính khổ

Viết bởi câu ca …Vì tiền hay thiết tha

Xin đối diện một lần bên tôi

Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi

Đến với tôi, hãy đến với tôi

Đừng yêu lính bằng lời

Đêm nằm miền xa,

Trời cao đất hạ,

Chợt lên ý lạ,

nên viết văn chương,

góp tiếng hậu phương

Ngoài kia súng nổ

Đốt lửa đêm đen

Tầm đạn thay tiếng em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *